Houseware,Kitchenware,Bakeware,Buffetware,Tableware,
  • Registered
  • Platinum

รายละเอียดสินค้า

  • San Marino Soft Drink Glass แก้วน้ำผลไม้ แก้วน้ำซานมาริโน่ทรงสูง 10 oz. (290 ml.)
San Marino Soft Drink Glass แก้วน้ำผลไม้ แก้วน้ำซานมาริโน่ทรงสูง 10 oz. (290 ml.)
 
รหัสสินค้า : OG-B00410
ยี่ห้อ : San Marino Soft Drink Glass แก้วน้ำผลไม้ แก้วน้ำซานมาริโน่ทรงสูง 10 oz. (290 ml.
รุ่น : San Marino Soft Drink Glass แก้วน้ำผลไม้ แก้วน้ำซานมาริโน่ทรงสูง 10 oz. (290 ml.
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :0.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

San Marino Soft Drink Glass แก้วน้ำผลไม้ แก้วน้ำซานมาริโน่ทรงสูง 10 oz. (290 ml.)

San Marino Soft Drink Glass 10 oz. (290 ml.)

Top Diameter  62 mm.

Bottom Diameter 58 mm.

Maximum Diameter 62 mm.

Height 141 mm.

Weight 265 gm.

แก้ไขล่าสุด : 28/11/2011