Houseware,Kitchenware,Bakeware,Buffetware,Tableware,
 • Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > อุปกรณ์ทำขนมไทย  > กระทะทองเหลือง,ขนมครก,ขนมไข่
 • TBKA001
  พิมพ์ขนมไข่ลายมะเฟือง,กระทะทำขนมไข่12หลุม,พิมพ์ขนมไข่อลูมิเนียม 12 หลุม ลายมะเฟือง
  598.00 ฿ จากราคา 698.00 ฿
 • TBK1018S
  ขนมรังผึ้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้ถ่าน,รังผึ้งทำบนเตาถ่านสี่เหลี่ยม product icon
  540.00 ฿ จากราคา 590.00 ฿
 • TBK001
  พิมพ์ทองม้วนโบราณ แบบสี่เหลี่ยม,ทองทับทองม้วนใช้กับเตาถ่านเตาแก๊ส,พิมพ์ขนมท้องม้วนสีดำ
  750.00 ฿ จากราคา 798.00 ฿
 • TBKA01
  กระทะขนมอาโป้งเบอร์8,กระทะขนมฝักบัว
  138.00 ฿ จากราคา 188.00 ฿
 • TBK1001
  กระทะขนมครกเหล็ก28เต้า,พิมพ์ขนมครก28หลุมฝาขนมครกอลูมิเนียม,กระทะเหล็กทำขนมครก product icon
  280.00 ฿ จากราคา 398.00 ฿
 • TBK1002
  กระทะขนมครกทองเหลือง,พิมพ์ขนมครกทองเหลือง 28 หลุม,กระทองเหลืองทำขนมครก product icon
  3980.00 ฿ จากราคา 4200.00 ฿
 • TBK1003
  กระทะขนมครกทองเหลือง7เต้าพร้อมฝาปิด,พิมพ์ขนมครกทองเหลือง7หลุม, กระทะขนมครกทองเหลืองขนาดเล็ก product icon
  1850.00 ฿ จากราคา 1980.00 ฿
 • TBK2001
  กระทะทองเหลือง,กระทะทำขนมไทย,กระทะทองเหลือง,กระทะทำขนมไทย,กระทะทำอาหารกระทะต้มตุ๋นกระทะ2หู ขนาด 16,25,27,31,39,43,50,54ซม. product icon
  750.00 ฿
 • TBK1004
  พิมพ์ขนมไข่ทองเหลือง 12 ลายจิ๋วพร้อมฝาปิด product icon
  1480.00 ฿ จากราคา 1650.00 ฿
 • TBK1005
  กระทะทองเหลืองพิมพ์ขนมไข่,พิมพ์ทำขนมไข่ทองเหลือง 2 ลาย 20 ดอกใหญ่ product icon
  3380.00 ฿ จากราคา 3550.00 ฿
 • TBK1006
  พิมพ์ขนมไข่ เตาทำขนมไข่ พิมพ์ทำขนมไข่ทองเหลือง 1 ลาย มี 7 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว product icon
  995.00 ฿ จากราคา 1050.00 ฿
 • TBK2006
  กระทะฝักบัว กระทะอะลูมิเนียม กระทะทำขนมอาโป้งภูเก็ต,ขนมเบื้องมาเลย์,กระทะขนาด 8 นิ้ว และ 11 นิ้ว product icon
  165.00 ฿ จากราคา 198.00 ฿
 • TBK1007
  พิมพ์ขนมไข่,พิมพ์ทำขนมไข่อลูมิเนียม ขนาดกระทะ 9นิ้ว 18 ลาย product icon
  580.00 ฿ จากราคา 650.00 ฿
 • TBK1008
  พิมพ์ขนมไข่อลูมิเนียม,ทำขนมไข่แบบ18หลุมเล็ก,พิมพ์ขนมไข่ขนาด24ซม18พิมพ์ product icon
  580.00 ฿ จากราคา 650.00 ฿
 • TBK1009
  พิมพ์ขนมไข่ เตาทำขนมไข่ พิมพ์ทำขนมไข่อะลูมิเนียม ใหญ่ 9 นิ้ว 12 ลาย 12 ดอก product icon
  580.00 ฿ จากราคา 650.00 ฿
 • TBK1010
  พิมพ์ขนมไข่ เตาทำขนมไข่ พิมพ์ทำขนมไข่อะลูมิเนียม เล็ก 7 นิ้ว 1 ลาย 6 ดอก product icon
  295.00 ฿ จากราคา 320.00 ฿
 • TBK1011
  พิมพ์ขนมไข่อลูมิเนียมเล็ก,ทำขนมไข่อลูมิเนียมขนาด19ซม,พิมพ์ขนมไข่7หลุม product icon
  300.00 ฿ จากราคา 380.00 ฿
 • TBK1012
  พิมพ์ขนมไข่อลูมิเนียมเล็ก,ทำขนมไข่เล็ก12หลุม,ขนมไข่12แบบ,ขนาดกระทะ19ซม product icon
  300.00 ฿ จากราคา 380.00 ฿
 • TBK1013
  พิมพ์ขนมไข่ เตาทำขนมไข่ พิมพ์ทำขนมไข่อะลูมิเนียม เล็ก 7 นิ้ว พิมพ์รูปปลา 4 ตัว product icon
  295.00 ฿ จากราคา 320.00 ฿
 • TBK1014
  พิมพ์ขนมไข่ เตาทำขนมไข่ พิมพ์ทำขนมไข่อะลูมิเนียม เล็ก 7 นิ้ว พิมพ์รูปปลาตัวเล็ก 6 ตั product icon
  295.00 ฿ จากราคา 320.00 ฿
 • TBK1015
  พิมพ์ขนมไข่แก๊ส เตาแก๊สทำขนมไข่ พิมพ์ทำขนมไข่แบบใช้แก๊ส 16 หลุม product icon
  3700.00 ฿ จากราคา 3800.00 ฿
 • TBK1016
  พิมพ์ขนมไข่รังผึ้งไส้กรอกแบบใช้แก๊ส เตาแก๊สทำขนมไข่รังผึ้งไส้กรอก พิมพ์ทำขนมรังผึ้งไส้กรอก ขนาด 10 ไม้ product icon
  3700.00 ฿ จากราคา 3800.00 ฿
 • TBK1017
  พิมพ์ขนมรังผึ้งแก๊ส เตาแก๊สทำขนมไข่รังผึ้ง พิมพ์ทำขนมรังผึ้งใช้แก๊ส ทำได้ 4 แผ่นต่อครั้ง product icon
  3700.00 ฿ จากราคา 3800.00 ฿
 • TBK1018C
  พิมพ์ขนมรังผึ้งโบราณรูปวงกลม,รังผึ้งเตาถ่าน product icon
  490.00 ฿ จากราคา 540.00 ฿