Houseware,Kitchenware,Bakeware,Buffetware,Tableware,
  • Registered
  • Platinum

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดความสูงของวัตถุ
 
รหัสสินค้า : SV-CLM-PM5
ยี่ห้อ : SUUNTO
รุ่น : PM-5
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :13800.00 ฿
ราคาปกติ : 14800.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

เครื่องหาคาความสูงวัตถุ ( Clinometer )
ยี่หอ  SUUNTO รุน  PM-5
ผลิตภัณฑประเทศฟนแลนด คุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอuยด
1 เปนเครื่องหาคาความสูงของวัตถุโดยการวัดคามุมเอียง
2 โครงสรางทำด้วยโลหะอลูมิเนียม ปองกันน้ำ
3 แผนจานองศาจมอยูในของเหลว เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน และเพื่อใหจานองศาหมุนไดเรียบสม่ำเสมอ
4 อานคาเพื่อใช้ในการคำนวณความสูงเป็น ±90 องศาและ ±150%
5 มีรูสกรูเพื่อใชยึดติดกับขาตั้งเพื่อความแม่นยำ
6 มีกระเปาสาหรับใสเข็มทิศ
7 มีสายคลองคอ 1 เส้น
8 มีคูมือภาษาองกฤษ 1 เลม

 

จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ
email:pyhouseware@gmail.com
line id : pyhw2

แก้ไขล่าสุด : 12/11/2016