Houseware,Kitchenware,Bakeware,Buffetware,Tableware,
 • Registered
 • Platinum

รายการสินค้า

RSS
 • ETBL2119
  ชามสี่เหลี่ยมมีฝา, ถ้วยมีฝาเมลามีน ektra ทรงสี่เหลี่ยม 3.5 นิ้ว, Square Bowl with Lid, ชามทรงสี่เหลี่ยมพร้อมฝา, ถ้วยสี่เหลี่ยมพร้อมฝาปิด ektra, ผลิตภั product icon
  65.00 ฿ จากราคา 88.00 ฿
 • ETC2077
  ถ้วยน้ำมีหู, แก้วกาแฟมัคคิอาโต, แก้วกาแฟเมลามีน ektra ทรงสูง 3.75 นิ้ว, Macchiato Cup, แก้วกาแฟเมลามีนใบใหญ่ ทรงสูง, ชุดกาแฟ ektra, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  138.00 ฿ จากราคา 148.00 ฿
 • ETC2098
  แก้วน้ำ, ถ้วยน้ำ, Tumbler, แก้วน้ำเมลามีน ektra, ถ้วยน้ำเมลามีนไม่มีหู, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  90.00 ฿ จากราคา 110.00 ฿
 • ETCP2078
  ชุดกาแฟคาปูชิโน่, ชุดกาแฟเมลามีน ektra ทรงคาปูชิโน 5.5 นิ้ว, Cappuccino Coffee Set, ชุดกาแฟเมลามีนใหญ่, ชุดกาแฟektra, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  195.00 ฿ จากราคา 228.00 ฿
 • ETCP2079
  ชุดกาแฟเอสเปรสโซ่, ชุดกาแฟเมลามีน ektra ทรงเอสเพรสโซ 4.5 นิ้ว, Espresso Coffee Set, ชุดกาแฟเมลามีนเล็ก, ชุดกาแฟektra, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  135.00 ฿ จากราคา 148.00 ฿
 • ETCP2097
  ชุดกาแฟเมลามีน, ชุดกาแฟ ektra, Coffee Cup and Coffee Saucer, ถ้วยกาแฟพร้อมจานรองแก้วกาแฟเมลามีน, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  0.00 ฿
 • ETD2111
  ถ้วยน้ำจิ้ม 3.5 นิ้ว รุ่นออร์แกนิค หนาหนักพิเศษ, ektra Small Dish 3.5 Organic, ชามกลมเมลามีนหนาหนักพิเศษ, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  48.00 ฿ จากราคา 68.00 ฿
 • ETD2123-B2126
  ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีนทรงกลม 3 ช่อง,ชามน้ำจิ้มกลม 3 หลุมติดกัน,ถ้วยทรงกลม3ช่องเมลามีนหนักหนาเอกตราEKTRA product icon
  128.00 ฿ จากราคา 158.00 ฿
 • ETD2124-25
  ถ้วยน้ำจิ้มทรงสี่เหลี่ยม 3 ช่อง,ถ้วยเมลามีนสี่เหลี่ยม3ช่องติดกัน,ถ้วยสี่เหลี่ยม3ช่องเมลามีนหนักหนาเอกตราEKTRA product icon
  98.00 ฿ จากราคา 110.00 ฿
 • ETD2132
  ชามสี่เหลี่ยมทรงญี่ปุ่น 3.25 นิ้ว,ถ้วยใส่ของว่างสี่เหลี่ยม,ถ้วยสี่เหลี่ยมเมลามีนหนักหนาเอกตราEKTRA,ถ้วยน้ำจิ้มสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมลามีน3.25นิ้ว product icon
  58.00 ฿ จากราคา 80.00 ฿
 • ETD2133
  ถ้วยน้ำซุปมิโซะเมลามีนหนักหนาเอกตราEKTRA,ถ้วยแบ่งญี่ปุ่น 4.5 นิ้ว,ถ้วยมิโซะเมลามีน,ชามมิโซะมีที่จับ
  55.00 ฿ จากราคา 80.00 ฿
 • ETD2134
  ถ้วยน้ำจิ้มทรงกลมขอบริ้ว3นิ้ว,ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีนเอกตรา3นิ้วขอบหยัก,ถ้วยน้ำจิ้มลายก้นหอย product icon
  35.00 ฿
 • ETD2135
  ถ้วยน้ำิจิ้มทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3.5 นิ้ว,ถ้วยน้ำจิ้มเอกตราเมลามีนทรงหยัก,ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีนสี่เหลี่ยมผืนผ้า,ถ้วยน้ำจิ้มทรงสายฟ้า product icon
  38.00 ฿
 • ETEC2088
  Egg Cup 2, ถ้วยไข่หนาหนักพิเศษ, ถ้วยใส่ไข่เมลามีน, Egg Cup ektra, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  35.00 ฿ จากราคา 38.00 ฿
 • ETF2100
  ส้อมสลัด, Salad Fork, ส้อมสลัดเมลามีน ektra, ส้อมสลัดด้ามยาว, ส้อมด้ามยาว ektra, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  0.00 ฿
 • ETMB2090
  ชามผสม10.5, 12 นิ้ว เมลามีนหนาหนักพิเศษ, Mixing Bowl 10.5, 12", ถ้วยผสมอาหาร, ชามผสมเมลามีน ektra ทรงกลม, ชามผสมเมลามีน, ชามผสม ektra, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  0.00 ฿
 • ETP2004
  จานกลมทรงตื้น,จานเมลามีนektraทรงกลมตื้น7.5นิ้ว,9นิ้ว,Round Plate,จานตื้นทรงกลม,จานกลมektra,ผลิตภัณฑ์ektra product icon
  128.00 ฿ จากราคา 158.00 ฿
 • ETP2051
  จานทรงสี่เหลี่ยม,จานเมลามีนektraทรงสี่เหลี่ยมขนาด 6,7,8,10.5,14.5,20 นิ้ว, Square Plate, จานทรงสี่เหลี่ยม,จานสี่เหลี่ยมektra product icon
  118.00 ฿ จากราคา 148.00 ฿
 • ETP2065
  จานเปลรูปไข่, จานเปลเมลามีน ektra ทรงรี 10.5, 12, 15 นิ้ว, Oval Plate, จานรูปไข่เมลามีน, จานเปล ektra, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  208.00 ฿ จากราคา 250.00 ฿
 • ETP2068
  จานกลมลึก, จานเมลามีน ektra ทรงกลมลึก 12 นิ้ว, Round Plate, จานลึกทรงกลม, จานกลม ektra, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  448.00 ฿ จากราคา 480.00 ฿
 • ETP2070
  จานกลมทรงตื้น 12 นิ้ว, จานเมลามีน ektra ทรงกลมตื้น 12 นิ้ว, Round Plate, จานตื้นทรงกลม, จานกลม ektra, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  298.00 ฿ จากราคา 338.00 ฿
 • ETP2093
  จานทรงตื้น, จานเมลามีน ektra ทรงกลมตื้น 8,9,10.5 นิ้ว, Round Plate, จานตื้นทรงกลม, จานกลม ektra, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  128.00 ฿ จากราคา 148.00 ฿
 • ETP2096
  จานกลมลึก 8.5 นิ้ว,จานสลัด,Salad Deep Plate,จานสลัดกลมทรงลึก,จานเมลามีน ektra ทรงกลมลึก product icon
  188.00 ฿ จากราคา 198.00 ฿
 • ETP2106
  จานเปลรูปไข่ 12 นิ้ว รุ่นออร์แกนิค หนาหนักพิเศษ, ektra Serving Plate 12 Organic, จานเปลทรงรี, จานเปลเมลามีนหนาหนักพิเศษ, ผลิตภัณฑ์ ektra product icon
  138.00 ฿ จากราคา 148.00 ฿